Säljstöd

Saljstod

Vill ni förstärka ert arrangemang med utställare? Kanske saknar ni egna kanaler eller resurser som kan hantera införsäljningen? Vi har erfarenhet och kunskap av att hitta relevanta utställare som berikar ditt event. Både vad gäller upplevelse och ekonomi!

Att sälja kräver rätt energi, kunskap och en positiv inställning. Vi har erfarenhet och möjlighet att på olika vägar attrahera relevanta utställare som berikar upplevelsen för era deltagare. Rätt ”man” på rätt plats brukar man säga. Rätt utställare på rätt event är vår ambition.

För att lyckas behöver vi följande:

  • Information från kunden om arrangemangets innehåll, deltagare och målgrupp
  • Målsättning från kunden om antal utställare
  • Konkreta tips eller tydliga riktlinjer om vilken typ av utställare som passar för arrangemanget
  • Ekonomisk målsättning

Så här jobbar vi:

  • Införsäljning via telefon eller besök för att informera om arrangemanget
  • Tydlig prisbild men med utrymme för förhandlingar
  • Säljmaterial (ibland, inte alltid nödvändigt) i form av broschyr eller webbaserat informationsmaterial. Materialet kan komma från er annars kan vi ta fram det i samarbete med någon av de specialinriktade reklambyråer inom just detta område som vi samarbetar med.
  • Marknadsanalys – Vi presenterar nya tänkbara utställare genom att tänka ”outside the box”!

Ta kontakt med Åsa Granlund så berättar hon mera.